Ziraat HGS Yükleme

Karayolları Genel Müdürlüğü HGS kartlarına bankalar kanalıyla yükleme yapma sorumluluğunu PTT’ye devretmiştir. PTT de bankalarla anlaşma yoluna girerek HGS etiketlerinin satışı ve bakiye yüklenmesini sağlayan ağın daha da büyümesini sağlıyor. Ziraat Bankası da HGS kartının satışı ve bakiye yüklemesini yapmaktadır. Ziraat HGS yükleme işlemini HGS kartındaki bakiye azalaninsanların kartına bakiye yükletmesi yoluyla değil de, kartın satışı anındaalınan otomatik ödeme talimatı ile yapmaktadırlar. Yani Ziraat HGS Yükleme sadece otomatik yükleme yoluyla gerçekleştirilmektedir. HGS etiketini bir hesapla ilişkilendiren bankalar, bu hesaba müşterinin başka bir hesabı veya kredi kartından otomatik ödeme talimatı istemektedir. Bu yolla HGS kartında bakiye azaldıkça, HGS hesabından karta otomatik bakiye yüklenmektedir.

Ziraat HGS yükleme işleminde bakiyenin belli bir miktarın altına düşmemesi için PTT’nin getirdiği alt limitler vardır. Karttaki bakiye  limitedüştüğünde bankadaki hesabından otomatik olarak yükleme yapılır. Ayrıca HGS kartı satın alan sürücü PTT’nin belirlediği tutardan daha üstte bir limit belirleme veya ayın belirli günlerinde otomatik yükleme yapılmasını da talep edebilmektedir. Kısaca Ziraat HGS yükleme işlemi, tıpkı diğer bankalardaki gibi sadece otomatik ödeme talimatı verilmesiyle gerçekleşmektedir. Otomatik ödeme işlemlerindemüşterinin belirlediği tarih veya alt limite gelindiğinde, yükleme talimatı devreye girer. Böylece sürücüler çok uğraşmadan HGS kartlarınakredi yüklenmesini sağlarlar. Bankalardan başka PTT kurumu da kullanılarak da aynı bakiye yükleme işlemi gerçekleştirilebilir.

One Response

Leave a Reply